วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

นายกรัฐมนตรีอวยพรให้คนไทย ปี2564

นายกรัฐมนตรีอวยพรให้คนไทย ปี2564 ให้มีพลังก้าวเข้าสู่ความสุขแบบวิถีใหม่ มีสติตั้งมั่น อยู่ในความไม่ประมาท ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับโรคโควิด-19 ใช้ความเป็นหนึ่งเดียว ฝ่าฟันช่วงที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เพื่อสร้างชาติไทยให้แข็งแกร่งอีกครั้ง