วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน ส.ค.ส.2564

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2564

เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูปวัว ข้าง ๆ มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” ด้านข้างมีข้อความว่า

ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต           มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย        ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี
ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา                  มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี            ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง
                      สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔