วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

โครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญ ปีใหม่ 2564

31 ธ.ค. 2020
762

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 มอบให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงฯ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 มอบให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ รวม 13 โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น

1. โครงการ/กิจกรรมเพื่อโครงการ/กิจกรรมเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 หรือ PM2.5 และผู้ประสบเหตุจากภัยต่าง ๆ จำนวน 4 กิจกรรม

2. โครงการ/กิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ จำนวน 5 กิจกรรม

3. โครงการ/กิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการ จำนวน 4 กิจกรรม

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 มอบให้แก่ประชาชน

1. โครงการ/กิจกรรมเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 หรือ PM2.5 และ ผู้ประสบเหตุจากภัยต่าง ๆ

โครงการ/กิจกรรม

1.1 บริการข้อมูลค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศแบบ Real Time ด้วย Dust Boy

สาระสำคัญ

ข้อมูลและการรายงานผลคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะปริมาณ PM2.5, PM10 และ Air Quality Index ที่มีการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งการตรวจวัด การแปลผล และการให้คำแนะนำ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และยังได้เพิ่มเติมข้อมูล เช่น การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า 1 – 3 วัน เพื่อให้สามารถเตรียมการปฏิบัติล่วงหน้าทั้งในภาคหน่วยงานและภาคประชาชน ด้วยเครื่องวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (Dust Boy) ด้วยระบบเซ็นเซอร์ เชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์คอัจฉริยะ สามารถวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 โดยเทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) เพื่อเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ระยะเวลา

เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่

 • Application ?ศูนย์เฝ้าระวังข้อมูลคุณภาพอากาศ?ผ่าน AppStore /PlayStore
 • เครื่อง Dust Boy

ณ โรงพยาบาลประจำตำบล ทั่วประเทศ และบางส่วน

ณ สถานศึกษาและสถานที่ราชการ โดยติดตั้งเรียบร้อยแล้วกว่า 300 เครื่อง และจะดำเนินการติดตั้งเพิ่มจนครบ 420 เครื่อง ใน พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

1.2 ?WIN-Masks? นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น

สาระสำคัญ

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น WIN-Masks สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กระดับ 2.5-5 ไมครอนได้ ซักล้างได้ มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ มอบให้ประชาชน จำนวน 2,000 ชิ้น

ระยะเวลา

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 หรือ

5 มกราคม 2564

สถานที่

มอบให้กรมสนับสนุนบริการฯ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย

ที่จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ/กิจกรรม

1.3 หน้ากากผ้าไหมไทยมาตรฐานสากลจากการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน

สาระสำคัญ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาวิจัยโครงสร้างสามมิติที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกรองของเส้นใยและรูปแบบการทอในผ้าชนิดต่าง ๆ และนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวัดความสามารถของหน้ากากในการดักอนุภาคและวัดการระบายอากาศ (Air permeability) ซึ่ง

องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การออกแบบพัฒนาโครงสร้างเส้นใยหรือการทอของหน้ากากผ้าให้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเท่ากับหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ มอบแก่ประชาชน จำนวน 500 ชิ้น

ระยะเวลา

มกราคม

สถานที่

 • งานเกษตรสุรนารี 64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ/กิจกรรม

1.4. Line @TraffyFondue รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมเปิดรับแจ้งภัย 15 ประเภท เช่น อุทกภัย ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม จากประชาชนทั่งประเทศผ่าน LINE Chat BOT ?ปภ รับแจ้งเหตุ 1784? โดยมี Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุน ด้วยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลา

เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่

ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

2. โครงการ/กิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ

โครงการ/กิจกรรม

2.1 งานมหกรรมดาราศาสตร์ NARIT Astro Fest 2021

สาระสำคัญ

ตะลุยโลกดาราศาสตร์…วันเด็กแห่งชาติ ในงานมหกรรม

ดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย พบกับหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

 • เปิดตัวนิทรรศการดาราศาสตร์แบบ Interactive โซนใหม่ Astronomy Insight และเรียนรู้เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ ในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ อุทยาน

ดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 • ตื่นตากับท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล และภาพยนตร์ดาราศาสตร์
 • Family Camp : กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับครอบครัว
 • Kids Zone : มุมดาราศาสตร์สำหรับเด็ก
 • ดูดาวท้องฟ้าจริงผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิด ต่าง ๆ
 • ชมดาวเคล้าดนตรี
 • กิจกรรมตอบปัญหาดาราศาสตร์ รับของที่ ระลึกสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในงาน

เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

สถานที่

 • อุทยานดาราศาสตร์ สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • หอดูดาวเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

โครงการ/กิจกรรม

2.2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 แห่ง ในวันหยุด ?ฟรี?

สาระสำคัญ

 • เฉพาะวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์)

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 4 แห่ง ฟรี! (เสียค่ากิจกรรมตามปกติ)

 • เฉพาะวันธรรมดา (อังคาร ? ศุกร์)

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี 3 กิจกรรม

1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

2. โดมดูดาว(Science Dome)

3. โดมภาพยนตร์กำเนิดโลก (Bigbang)

เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา

ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564

สถานที่

อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ได้แก่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

โครงการ/กิจกรรม

2.3 Fun Science @homeสนุกวิทย์ฯ ผ่านคลิปทดลอง

สาระสำคัญ

สวทช. ปรับตัวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองใช้เวลาว่าง ร่วมกันทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ผ่านคลิปวิดีโอ เช่น สารสีในใบไม้ พืชดูดน้ำ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมทดลองที่สร้างสรรค์เนื้อหาและสอนการทดลองโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักวิชาการ สวทช. สสวท. ร่วมกันพัฒนากิจกรรม

ระยะเวลา

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่

ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

โครงการ/กิจกรรม

2.4 ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ ?รักอะตอม?

สาระสำคัญ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน อ.เชียงกลาง จ.น่านและอำเภอใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี การกำกับดูแล ความปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการศึกษาและโอกาส ในการทำงาน ไปสู่กลุ่มเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งขาดโอกาสและอยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาค

ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ธันวาคม 2563

สถานที่

ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อ. เชียงกลาง จ.น่าน

โครงการ/กิจกรรม

2.5 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ชลบุรี ฟรี

สาระสำคัญ

Space Inspirium เปิดให้เข้าชมฟรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้รับความรู้ และประสบการณ์แปลกใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ

ระยะเวลา

29 ธันวาคม 2563 – 9 มกราคม 2564

สถานที่

Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

3. โครงการ/กิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม

3.1 ลดค่าบริการทดสอบและสอบเทียบทุกรายการ 20%

สาระสำคัญ

การวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน

ระยะเวลา

มกราคม-มีนาคม 2564

สถานที่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนน พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรม

3.2 ลดราคางานบริการกลุ่มอุตสาหกรรม 20%

สาระสำคัญ

สำหรับงานบริการที่ วว. จัดโปรโมชั่น มีดังต่อไปนี้

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

 • งานสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องมือวัดต่างๆ
 • งานวิเคราะห์/ทดสอบ

ศูนย์พัฒนาและทดสอบสมบัติของวัสดุ

 • การวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Total Organic Carbon), ทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส, ทดสอบทางกลของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง,ทดสอบความหยาบผิว

ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย

 • ทดสอบความต้านทานแรงตกกระแทกอย่างฉับพลัน (Shock resistance)
 • ความต้านทานแรงกด
 • การทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

 • งานทดสอบ Tensile

ระยะเวลา

มกราคม ? มีนาคม 2564

สถานที่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเทย เทคโนธานี คลอง 5 ปทุมธานี

โครงการ/กิจกรรม

3.3 แจกต้นกล้า ?ไทรทริส? พืชประดับเศรษฐกิจ

สาระสำคัญ

แจกต้นกล้า ?ไทรทริส? พืชประดับเศรษฐกิจ จำนวน 200 ต้น มุ่งสร้างสังคมสีเขียว สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่ง วว. ประสบผลสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นไม้ประดับชนิดใหม่ สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ สร้างรายได้ที่มั่นคง ซึ่ง วว. จะแจกต้นกล้า ?ไทรทริส? ให้แก่ประชาชนในงานฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ?สร้างนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับสู่ตลาดโลก?

ระยะเวลา

8.30 – 16.30 น.

สถานที่

15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรม

3.4 ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

สาระสำคัญ

คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากระบวนการผลิตมาจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อสินค้าเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564

ระยะเวลา

14 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

สถานที่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนน พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ธันวาคม 2563