วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายอำเภอเปลือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

18 มิ.ย. 2020
337
นายอำเภอบ้านเปลือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง

นายอำเภอบ้านเปลือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง