วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ รัฐบาลขอขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 8%

30 ธ.ค. 2020
480

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง รัฐบาลขอขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 8% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการแชร์ข้อความว่ารัฐบาล จะขอเก็บภาษีเพิ่มเป็น 8% เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้นั้น ทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่การเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันยังจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในอัตรา 7% .ซึ่งการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อนจึงต้องพิจารณารอบด้าน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ต่อไปอีก 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64) เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นให้มีการบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่อง.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือโทร. ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในอัตรา 7% และตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564