วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวบิดเบือน ธ.ออมสิน แจกเงินปีใหม่ 500-1,000 บาท ลงทะเบียนรับได้เลย

30 ธ.ค. 2020
569

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ออมสิน แจกเงินปีใหม่ 500-1,000 บาท ลงทะเบียนรับได้เลย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน.จากกรณีที่มีการพาดหัวข่าวว่า ปีใหม่ 2564 นี้ ทางธนาคารออมสินใจดีแจกเงินให้ลูกค้า 500-1,000 บาท ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนก็ได้รับเลย ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า ทางธนาคารได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 2 โครงการ คือ 1. เพิ่มรางวัลพิเศษให้ลูกค้าสลากออมสินดิจิทัล 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท รวม 20 ล้านบาท .และ 2. มอบของขวัญให้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารออมสิน คือ คืนเงินสด(cashback) เข้าบัญชีให้ลูกค้าสินเชื่อรายละ 500 บาท โดยลูกค้าต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้ารายย่อยที่มีเงินกู้รวมไม่เกิน 100,000 บาท ชำระหนี้เป็นปกติติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เคยเข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็น NPLs หรือไม่ได้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติ (เม.ย.-ธ.ค.2563) ซึ่งระบบข้อมูลลูกค้าของธนาคารจะประมวลผลและฝากเงินของขวัญเข้าในบัญชีให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการสมมนาคุณให้ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินดี เรียกว่า “ชำระดีมีคืน”.ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าสินเชื่อรายละ 500 บาท โดยระบบข้อมูลลูกค้า ทางธนาคารจะประมวลผล และฝากเงินของขวัญเข้าในบัญชีให้อัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง