วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ข่าวบิดเบือน การประปานครหลวง แจกของขวัญปีใหม่ เป็นค่าน้ำฟรี 100 บาท

30 ธ.ค. 2020
492

ตามที่มีการเผยข้อมูลในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การประปานครหลวง แจกของขวัญปีใหม่ เป็นค่าน้ำฟรี 100 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน.จากข้อมูลที่ถูกส่งต่อว่าผู้ที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่การดูแลของการประปานครหลวง ให้ดาวน์โหลดแอปฯ MWA on Mobile เพื่อรับค่าน้ำฟรี 100 บาท ทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเคยถูกจัดขึ้นจริง และดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา .สำหรับในปี 2564 ทางการประปานครหลวงได้มอบของขวัญเป็นโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปะสะอาดปลอดภัย โดยมอบส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับผู้ที่ยื่นขอติดตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ทั้งนี้ไม่รวมกรณีผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ.ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารจาก การประปานครหลวง สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก การประปานครหลวง กปน. หรือโทร 1125.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โครงการรับค่าน้ำฟรี 100 บาท เป็นโครงการเก่าที่เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 โดยโครงการในปี 2564 คือ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” ซึ่งเป็นการมอบส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย