วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ คลิปเสียงจากคณบดี คณะแพทย์ศิริราช ขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง

30 ธ.ค. 2020
583

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลิปเสียงจากคณบดี คณะแพทย์ศิริราช ขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการส่งต่อคลิปเสียงความยาวกว่า 1.20 นาที โดยระบุว่าเป็นเสียงของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง และปิดแมสก์ 100% นั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ชี้แจงว่า คลิปเสียงดังกล่าว ไม่ใช่เสียงของ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล .โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) หรือโคข้อมูลที่มาจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422 หรือเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19”.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : คลิปเสียงดังกล่าว ไม่ใช่เสียงของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล