วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนประชาชนรับประทานกุ้งสุกได้อย่างปลอดภัยจากโควิด 19

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกระดับ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และผ่านระบบ ZOOM meeting พร้อมด้วย ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) (ฉบับที่ 14) และเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาพื้นที่ให้เป็นสีเขียว ปลอดโรคโควิด 19 พร้อมสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน เชิญชวนประชาชนกินกุ้งสุกได้อย่างปลอดภัยจากโควิด 19 โดยการล้างทำความสะอาดและปรุงให้สุก อาหารทะเล สามารถบริโภคได้ ถ้าปรุงสุก ความร้อนสามารถทำลายไวรัสได้ โควิด 19 สามารถทำลายด้วยความร้อน 56 องศานานครึ่งชั่วโมง และถ้าความร้อนสูงขึ้นระยะเวลาก็จะสั้นลง โดยทั่วไปแล้วถ้าความร้อนสูงกว่า 85 องศา ก็จะมั่นใจในการทำลายไวรัสได้ และถ้าต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาไวรัสจะถูกทำลายทันที