วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดท้ายอย่างสวยงาม OTOP ขอนแก่นทะลุเป้า ! 12.6 ล้าน ในงาน “OTOP City 2020

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันสุดท้ายของการจัดงาน “OTOP City 2020” ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” ซึ่งเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว จาก 76 จังหวัด กว่า 3,000 บูธ วางจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้า และกระเช้าของขวัญของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาของคนไทย เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้มีการจัดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ไว้อย่างเคร่งครัด
จังหวัดขอนแก่น โดยการนำของนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และทีมงาน ได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่นจำนวนกว่า 60 บูธ ให้เลือกชมและเลือกซื้อ โดยแยกเป็น OTOP ทั่วไป 50 บูธ/OTOP อาหารชวนชิม 5 บูธ/โซนแพรพรรณชั้นเลิศ 2 บูท/Young OTOP 1 บูท/Young Designer 1 บูท/และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 บูธ
สรุปผลการจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใด ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของจังหวัดขอนแก่น มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเลือกซื้อกลับไปบริโภค และเป็นของขวัญของฝาก สามารถสร้างรายได้ให้ OTOP จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้มากถึง 2,198,700 บาท รวมเก้าวันยอดทะลุเป้ากว่า 12,668,580 บาท ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่
1.น.ส.พิมพ์ นารา จันชานิธิกุล (Young Designer) ยอดจำหน่าย 182,500 บาท
2.กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ยอดจำหน่าย 107,000 บาท
3.น.ส.สุนิสา ซื่อตรง (Young OTOP) ยอดจำหน่าย 104,800 บาท
ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่สร้างโอกาสให้กลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกเรื่องตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 9 วัน และยังมีรายได้จากการจำหน่ายกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น