วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานอำเภอหนองเรือ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น./นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอหนองเรือ เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรม/โครงการสำคัญ ดังนี้
-ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพจักสานบ้านยางคำ หมู่ 2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ
-เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” หมู่ที่ 14 ตำบลยางคำ จำนวน 2 ครัวเรือน
โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุขม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ, พ.ต.อ.ภพกร กวินโยธิน ผกก.สภ.หนองเรือ ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ, กำนันยางคำ ,ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางคำ, ผู้นำ อช.ต.ยางคำ, พนักงานจ้างเหมาบริการ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ และประธานกลุ่มจักสาน พร้อมสมาชิกกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในครั้งนี้