วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

บริษัทอาร์ดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัทเนเชอรัล ไทย ซัพพลาย จำกัด ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงคู่ค้า บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทรดวีไทย

วันศุกร์ที่25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทรดวีไทย โดยบริษัท บริษัทอาร์ดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัทเนเชอรัล ไทยซัพพลาย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือในโครงการ “พันธมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมส่งเสริมสินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดออนไลน์” บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทรดวีไทย กับโอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดออนไลน์” โดยมีท่าน ท่าน ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และเภสัชกร ปิยะเชษฎฐ์ จตุเทน ประธาน Biz Club Roi-et พร้อมผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโอกาสและนำเสนอสินค้าเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทรดวีไทยกว่า 50 กลุ่มเครือข่ายภายใต้รูปแบบการจัดงานแบบ New Normal

วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเอสอี (Social Enterprise) เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย และถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ดำเนินการในเรื่องนี้ เอสอีเป็นหนึ่งในกลไกปฏิรูปด้านสังคมของรัฐบาลที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศมากกว่าการทำ ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) อย่างองค์กรมูลนิธิต่างๆ จะสามารถทำธุรกิจเพื่อสังคมได้เอง โดยไม่ต้องรอรับเพียงการบริจาค

ดร.อธิภัทร วิชัยผิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทรดวีไทย ศูนย์รวมสินค้าอุปโภค บริโภค ของกิน ของใช้ที่เยอะที่สุด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน สินค้าการเกษตร ผลไม้ อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ สินค้าโอท๊อป สินค้าภูมิปัญญาไทย และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย “เทรดวี” เปิดโอกาสให้ทุกคนเปิดหน้าร้านออนไลน์ได้แบบง่ายๆ โดยมีเงื่อนไขการลงขายจะมีค่าบริการแพล็ตฟอร์ม 10% ในกลุ่มสินค้าเกษตรและแปรรูปและ 15% ในกลุ่มบริการ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม จากราคาขาย ทั้งนี้จะโอนเงินให้กับกับผู้ขายภายใน 7 วัน หลังจากที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้วเรียบร้อย กรณีมีบริการค่าขนส่งเพิ่มเติมจะหักจากผู้ขายเพิ่มเติม


รศ.ดร.กชพร นำนาผล กรรมการบริหาร บริษัทเนเชอรัล ไทยซัพพลาย จำกัด กล่าวถึงการบันทึกลงนามข้อตกลง (MOU) คู่ค้าทางธุรกิจ ในครั้งนี้ จะเกิดผลดีกับผู้ผลิตโดยเฉพาะเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ ที่มีผลผลิตด้ายการเกษตร แต่ยังไม่มีช่องทางการจำหน่าย ซึ่ง “เทรดวีไทย” เป็นช่องทางสำคัญที่จะสร้างโอกาสทางการขายยกระดับสินค้าระดับชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ บริษัทเนเชอรัล ไทยซัพพลาย จำกัด ก็เป็นหนึ่งผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา เข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทรดวีไทย อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวประเภทต่างๆ แป้งข้าวกล้องหอมมะลิ แป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิ แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ กลุ่มสินค้านวัตกรรมจากข้าวหอมมะลิ เช่น เซรั่มน้ำมันรำข้าวหอมมะลิบำรุงผิวหน้า โลชั่นบำรุงผิวที่ถูกสกัดจากข้าวไรซเบอรรี่ ที่มีความหอมและมีคุณค่าช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิว ข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพร แป้งข้าวกล้องงอก ผงลาบรสเด็ด เครื่องแกง เครื่องปรุง สมุนไพร ผักผลไม้และสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการ จากเครือข่ายของบริษัทที่จะเป็นผู้ดำเนินการหลอมรวมเครือข่ายและผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น


ในพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือในโครงการ “พันธมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมส่งเสริมสินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดออนไลน์” บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทรดวีไทย กับโอกาสสินค้าไทย สู่ตลาดออนไลน์” ในครั้งนี้ได้มีกลุ่มเครือข่ายรัฐวิสาหกิจเกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นๆได้เข้าร่วมฟังการเสวนา ถึงโอกาสทางการขายและการตลาด พร้อมร่วมลงนามเป็นพันธมิตรคู่ค้าสินค้าทางการเกษตรกว่า 100 เครือช่ายซึ่งคาดว่าจะเกิดการซื้อขายสินค้าจากเกษตรกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดไม่น้อยกว่า 1,500 รายการและเครือข่ายภาคต่างๆ ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100,000รายการ ซึ่งจะเป็นโอกาสสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับสินค้าไทย เกษตรกรไทยและชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

////////////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047