วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ (การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2563)

ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ (การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2563)

โหลดข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1Mcr4QTXs9Mptd8k3oMKc71vCyVtEKmSF?fbclid=IwAR3IrgyXJXDrD4Vf6rnVR0JZttsJD6qJF_DcNEHy1JF7nW17drvNj7Cm5Gk