วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

รองนายกฯ ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ กำชับดูแลปัญหาลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63/นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตตรวจราชการที่ 12 แนะให้ดูแลเรื่องร้องเรียนของประชาชน ปัญหาความยากจน โควิดและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ย้ำให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด*** นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตตรวจราชการที่ 12 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ*** ภายหลังรับรายงาน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจส่วนใหญ่ดูแลและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ตรงจุด โดยเฉพาะปัญหาผ่านการร้องเรียนมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่สามารถแก้ไขได้มากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่เรื่องปราชญ์ชาวบ้านนั้น ขอให้ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้แนวคิดและนำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ส่วนปัญหาที่สำคัญขณะนี้คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ขอให้ดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นให้หาแนวทางแก้อย่างเร่งด่วน หากไม่มีทางออกให้พูดคุยกันในกลุ่มจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ที่มา/ปชส.ขก.