การศึกษา » เด็กศรีปทุม เจ๋ง! นำเสนอผลสรุป ”ยุวชนอาสา ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์” รมต.อว.

เด็กศรีปทุม เจ๋ง! นำเสนอผลสรุป ”ยุวชนอาสา ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์” รมต.อว.

18 มิถุนายน 2020
437   0

นางสาวชวลัน อรรถสุวรรณ (ลิลลี่) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนในการนำเสนอผลสรุปโครงการยุวชนอาสาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระยะที่1) บนเวทีใหญ่ต่อหน้าท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยเป็นการนำความรู้จากห้องเรียนไปพัฒนาชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับการกล่าวชื่นชมจากทุกฝ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ถือเป็นอีกวันแห่งความภาคภูมิใจในศักยภาพของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้แสดงให้ทุกคนได้รู้ว่า นักศึกษาของSPUได้ถูกบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านจากคณาจารย์จนแสดงศักยภาพในเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งโครงการยุวชนอาสา ที่ทีมจากSPU ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวง อว. จำนวน 2 โครงการฯ SPUเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว และเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกที่ตั้งชุมชน .เราดำเนินโครงการภายใต้ความท้าทาย แบบ New Normal และ “น้องลิลลี่” ยังได้ต่อยอดพัฒนาเป็น Business Model ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup)อีกด้วย สุดท้ายคงต้องขอขอบคุณทีมโค้ชจากทุกคณะของ SPU เป็นอย่างยิ่งในการทุ่มเทกับการดูแลสนับสนุนนักศึกษาเป็นอย่างดี