วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

กกต.เปิดเผยเลือกตั้ง อบจ.20 ธ.ค.มีผู้มาใช้สิทธิ 62.25%

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรส่วนจงหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัต เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 46,610,759 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 29,016,536 คน คิตเป็นร้อยละ 62.25