วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

ทอง!!วันนี้ปรับ 5 รอบ ทองคำแท่งล่าสุดขายออกบาทละ 26,800.00 บาท

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ มีรายละเอียดดังนี้

 ทองแท่ง         ทองรูปพรรณ
 ครั้งที่     รับซื้อ    ขายออก     รับซื้อ    ขายออก เปลี่ยนแปลง
       (บาท)    (บาท)    (บาท)    (บาท)
 1   26,700.00  26,800.00  26,226.80  27,300.00  100
 2   26,750.00  26,850.00  26,272.28  27,350.00   50
 3   26,700.00  26,800.00  26,226.80  27,300.00  -50
 4   26,650.00  26,750.00  26,166.16  27,250.00  -50
 5   26,700.00  26,800.00  26,226.80  27,300.00   50