วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มวลชนไทยนิวส์พาเที่ยวเมืองทัญฮว้าเวียดนาม Thanh Hoa City VietNam

18 มิ.ย. 2020
678

เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวมวลชนไทยนิวส์ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม เดินทางร่วมคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 25 คน ร่วม FamTrip ท่องเที่ยวจังหวัดทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม ใช้ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน เพื่อเที่ยวชมสถานที่ท่องแหล่งใหม่ของเมืองจังหวัดทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากตัวแทนศูนย์ส่งเสริมการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม Mr.Dong นำคณะและพาชมสถานที่ท่องเที่ยวฯตลอดทริปนี้ สำหรับเส้นทางการเดินทางใช้เส้นทางจังหวัดนครพนม-ลาว ผ่านแขวงคำม่วน ตม.ด่านท่าแขก-เวียดนาม ตม.จะลอ ผ่านจังหวัดกัวบิน-จังหวัดคาทิ้ง-จังหวัดแงอานและจังหวัดทัญฮว้า ใช้ถนนเส้นทางหมายเลขที่ 12 ระยะทางกว่า 250 ก.ม.โดยตลอดเส้นทางภูมิทัศน์เป็นภูเขาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก การจารจรมีแค่ 2 ช่องทางเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเดินทางไปอย่างสะดวกสะบายมาก ขอแนะนำเมือง/เมืองทัญฮว้า (เวียดนาม: Thanh Hóa)อยู่ภาคกลางของเวียดนาม เป็นจังหวัดในภูมิภาคชายฝั่งตอนกลางเหนือของประเทศเวียดนาม ขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามในบรรดาเขตการปกครองระดับบนสุดของเวียดนามทั้ง 63 แห่ง เมืองหลักและเมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดคือเมืองทัญฮว้า จังหวัดนี้มักถูกเรียกว่า ซื้อทัญ ซึ่งแปลว่า “ดินแดนทัญฮว้า” ในภาษาเวียดนาม เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำหมา ห่างจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศไปทางใต้ 150 กิโลเมตร ทัญฮว้ากลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในชายฝั่งตอนกลางเหนือหลังจากการขยายในปี 2012 ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 400,000 คน เมืองทัญฮว้าได้รับการยกระดับเป็นนครทัญฮว้าในปี 1994 และเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และความบันเทิงของจังหวัดทัญฮว้ามาเป็นเวลานาน สำหรับคณะ FamTrip จากประเทศไทย เดินทางโดยรถบัส VIP 45 ทีนั่ง ใช้เวลาข้ามแดนจากจังหวัดนครพนมเวลา 08.30-เมืองทัญฮว้า เวียดนาม เวลา 19.30 น.โดยเข้าพักที่โรงแรมลามคินห์ ในระดับ 4 ดาวครึ่งถือว่าสะอาดสะดวกสะบายดี -สถานที่แห่งแรกที่เราไปเที่ยวชมเมืองเก่าเป็นพระราชวังลากีน Lam King Imperial สร้างมากว่า 600 ปี เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังพระราชวังลำกิงเป็นสินค้าตกแต่งภายในที่สร้างขึ้นใหม่เช่นโต๊ะธูปบัลลังก์โต๊ะจักรพรรดิและตะแกรงรวมถึงสิ่งประดิษฐ์เลอราชวงศ์หลายร้อยชิ้นฝังด้วยทองคำหรือเงินหรือหยก เมื่อรวมกับสิ่งของจำพวกทองสัมฤทธิ์และพอร์ซเลนที่ขุดขึ้นภายใต้พระราชวังลำกิงโบราณวัตถุเหล่านี้ทั้งหมดช่วยให้ผู้คนในปัจจุบันเข้าใจและเห็นภาพชีวิตประจำวันของจักรพรรดิโบราณ “ การฟื้นฟูของพระราชวังลำกิบินเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักมานานกว่าเจ็ดปีโดยช่างฝีมือและช่างฝีมือมากกว่า 300 คนที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมไปจนถึงการแกะสลักหินและการแกะสลักไม้” “ การฟื้นฟูขึ้นอยู่กับการออกแบบที่วาดด้วยมือ 876 ครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและนักโบราณคดี” -สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง เป็นแหล่งธรรมชาติ ชมแม่น้ำเลี้ยงปลาเทวดา โดยที่นี้เป็นภูเขามีลำธารน้ำไหลออกมาจากช่องภูเขา เกิดมีปลาขึ้น ซึ่งปลาที่นี้ตัวใหญ่มาก ตัวละ2-10 กิโลเลยที่เดียว ปลาที่นี้เกิดเองตามธรรมชาติ ชาวบ้านที่นี้ไม่กืนปลาที่นี้ เพราะมีความเชื่อว่าปลาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือชาวบ้านที่นี้ทุกคน -สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง อีกสถานที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์กำแพงเมืองที่นี่เรียกว่า กำแพงโห่ Thanh Nha Ho กำแพงราชวงศ์โห่อยู่ในพื้นที่ ตำบล Vinh Tien และ ตำบล Vinh Long อำเภอ Vinh Loc ในจังหวัดทัญฮว้า เป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีเพียงแห่งเดียวในเวียดนาม โดยเมื่อปี1397 เพื่อเตรียมพร้อมทำข้าศึกกับศัตรูหมิงจากทางเหนือ กษัตริย์ Ho Quy Ly ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างกำแพงหินที่หมู่บ้าน อานตน อ.Vinh Loc ห่างจากตัวเมืองแทงฮว้าไปทางทิศตะวันตก 50กิโลเมตร กำแพงโห่ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมรูปธรรมแห่งที่ 3 ของเวียดนามที่ยูเนสโก้ให้การรับรองต่อจากกรุงเก่าเว้และเขต หว่างแถ่งทังลองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย -สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง ชมวัดบนเขา Thien Vien Truc Lam Ham Rong วัดแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ด้วยเงินบริจาคจากพระสงฆ์และแม่ชี จุดเด่นมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งโดยมีหลังพิงพิงภูเขาหันหน้าไปทางแม่น้ำ Ma พื้นที่ที่เงียบสงบอากาศบริสุทธิ์ภูมิทัศน์สีน้ำที่ใช้ สถานการณ์ -สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง แม่น้ำหมา Ma River ล่องเรือ ทานข้าว ฟังเพลง ชมวิวสวย เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ระยะทาง 400 กิโลเมตร ไหลผ่านเวียดนาม เข้าสู่ลาวแล้วไหลเข้าเวียดนามอีก ก่อนจะไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ย สาขาของแม่น้ำสายนี้ที่สำคัญคือแม่น้ำจูหรือแม่น้ำซำ แม่น้ำเบื๋อย และแม่น้ำเกิ่วจั่ย โดยไหลมารวมกับแม่น้ำหมาที่จังหวัดทัญฮว้าในเวียดนามกลางตอนเหนือ -นอกจากนั้นทางคณะยังได้เดินช้อปปิ้งตลาดค้าผ้าฯ ซื้อต่อรองราคาได้ถูกมาก -นอกจากนี้ยังมีการจักคู่เจรจาธุระกิจการท่องเที่ยวระหว่างคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว โรงแรม โฮมสเตย์ สนามกอลฟ์ ในการร่วมมือนำนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับเมืองทัญฮ้าวเวียดนาม Thanh Hoa City VietNam ต่อไปในอนาคตต่อไป จากนั้นคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ หากท่านสนใจท่องเที่ยวเมืองทัญฮ้าวเวียดนาม Thanh Hoa City VietNam ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงสภาพเป็นธรรมชาติน่าสนใจ เดินทางได้ทั้งรถยนต์ก็ได้หรือเดินทางโดยสายการบินมาลงที่เมืองฮานอยใช้เวลาเดินทางมายังเมืองทัญฮ้าวเวียดนามเพียงแค่ 3 ชัวโมงเท่านั้นก็สะดวกสะบาย โรงแรมมีให้เลือกในหลายระดับราคา เป็นเมืองที่ติดทะเล จึงมีอาหารทะเลให้ทานในราคาถูกอีกด้วยเจอกันทริปหน้า สวัสดีแสดงน้อยลง