วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

18 มิ.ย. 2020
369

นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง