วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

18 มิ.ย. 2020
483

นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง