คลิปข่าว youtube » โควิด-19ฟังมาตรการจากนายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

18 มิถุนายน 2020
80   0

นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง