วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2564

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

18 มิ.ย. 2020
256

นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง