วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

โควิด-19ฟังมาตรการจากนายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

18 มิ.ย. 2020
601

นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จะมีนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง