โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

18 ธ.ค. 2020
956

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”Hands-on soft cadaveric workshop : Laparoscopic colorectal surgery step by step” ที่ห้องฝึกทักษะทางคลินิกในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้