การศึกษา » โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

18 ธันวาคม 2020
520   0

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”Hands-on soft cadaveric workshop : Laparoscopic colorectal surgery step by step” ที่ห้องฝึกทักษะทางคลินิกในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้