วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ส.ป.ก.ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ 10 “กัณฑ์สักกบรรพ” และเป็นเจ้าภาพในพิธี ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ทองเปลว ดวงจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ 10 “กัณฑ์สักกบรรพ” พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) และผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนภาษีเจริญ และประชาชนร่วมกิจกรรมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯและเป็นเจ้าภาพในพิธี ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ วัดบางแวก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนภาษีเจริญ และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรม เป็นประธานในพิธี ฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ 10 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ (วันที่ 19 ธันวาคม 2563) โดย ส.ป.ก.ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ 10
ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมในพิธี 24 ราย และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานละ 10 ราย ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน