วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.งาน“มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ”ปี 63

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น
นายสมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์, นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว และการสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ด้วยการชื่นชมความงาม และความมหัศจรรย์ของศิลปะการจัดการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น
การจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2563 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สวนแห่งความสุข happy garden 2020” ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน กิจกรรมภายในงาน อาทิ การประกวดถ่ายภาพด้วย Smart Phone ,ประกวดวาดภาพ ,ประกวดเต้น B-BOY ,ประกวด COVER Dance ,กิจกรรมดนตรีในสวน ,กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ ,กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เล่านิทาน ,กิจกรรมลีลาศผู้สูงอายุและแสดงนาฏมวยไทย ,ประกวดชวนชม และการถ่ายภาพกับตัวการ์ตูนคอสเพลย์ นอกจากนั้นยังได้มีการจำหน่ายต้นไม้ อาหาร และเครื่องดื่ม การสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศที่ผสมผสานความสวยงามด้วยสีสันของดอกไม้มากกว่า 2 แสน 5 หมื่นต้น และการตกแต่งสถานที่ จำนวน 18 โซน คือ ซุ้มทางเข้า happy garden / หอแคนดอกไม้ / โดมดอกไม้ผีเสื้อ / สวนแนวตั้ง /ลานน้ำพุ / ลานขอนแก่น /โลกใต้ทะเล / สวนไม้ดัด(ช้าง กวาง) /เกาะดอกไม้ /สวนศิลป์ดอกไม้งาม / เนินผีเสื้อ / บ้านฮอบบิท / ยักษ์ใหญ่ใจดี /สวนไดโนเสาร์ / ลานกิจกรรม / สวน FOOD BANK
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพช็ร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานพิธีเปิดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2564 นี้