วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.อำเภอภูเวียง ติดตามผลการดำเนินโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. /นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ณ แปลงผักพระราชทาน บ้านพักนายอำเภอภูเวียง ซึ่งอำเภอภูเวียง ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายประชาชนในอำเภอภูเวียง นั้น
วันนี้ พัฒนาการอำเภอภูเวียง ให้นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมด้วยเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินการปรับปรุงแปลงผัก ห่มดิน และปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปขยายพันธุ์ และแบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอภูเวียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป
ทั้งนี้ นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง ได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งให้กำลังใจและคำแนะนำ ในการปลูกผักและการจัดวางรูปแบบแปลงผัก แก่นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”