วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

การประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจใน 5 มิติ ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นชัย ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5/นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจใน 5 มิติ ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ ของคณะทำงานแต่ละมิติ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือ ใน 5 มิติ ของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางสาววาสนา แก้วนา ผู้ช่วยฯ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้