พช.ขก. ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งในงานมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอใกล้เคียง โดยมี นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ และมอบหมายให้ สพอ.เขาสวนกวาง นำโดย นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมทีมงาน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ มอบเงินทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , มอบนม ขนม ให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เด่น ของอำเภอ ภายในงาน ซึ่งมี ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก