วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. ร่วมเปิดงาน ช็อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มิติใหม่…สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์ “ช็อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน” โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรออนไลน์จากนั้นนายนราพัฒน์และคณะได้เยี่ยมชมการออกร้านของเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน

        สำหรับงาน ช็อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า และแฟชั่น โซน 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยภายในงานมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ร้าน จากพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่

1.) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกชุมตาบง จ.นครสวรรค์
2.) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน
3.) วิสาหกิจชุมชนวิถีพุทธตำบลนางแล จ.เชียงราย
4.) วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน จ.สุราษฎร์ธานี
5.) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านประชารัฐร่วมใจ 2 จ.นราธิวาส
6.) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง จ.นราธิวาส
7.) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร
8.) วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์คำครตา จ.ยโสธร

ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมและดูแลโดย กลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน (กพธ.) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ทั้งนี้ นอกจากภารกิจหลักในงานจัดที่ดินทำกินแล้ว ส.ป.ก. ยังมีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้อยู่อาศัยและทำกินในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีความสุขและครองชีพอย่างยั่งยืน