วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

นายกขอนแก่นพาสื่อชมความพร้อมการจัดงานพรรณไม้ฯ ปี 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมเดินชมความเรียบร้อยในพื้นที่การจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2563 โฮไลท์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2563 (Amazing International Flower Festival in Khon Kaen 2020) ภายใต้แนวคิด “สวนแห่งความสุข happy garden 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. (ศิลปิน คือ ไอซ์ ศรัณยู) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว และการสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ด้วยการชื่นชมความงาม และความมหัศจรรย์ของศิลปะการจัดการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ได้มีการสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศที่ผสมผสานความสวยงามด้วยสีสันของดอกไม้มากกว่า 2 แสน 5 หมื่นต้น และการตกแต่งสถานที่ จำนวน 18 โซน คือ ซุ้มทางเข้า happy garden / หอแคนดอกไม้ / โดมดอกไม้ผีเสื้อ / สวนแนวตั้ง /ลานน้ำพุ / ลานขอนแก่น /โลกใต้ทะเล / สวนไม้ดัด(ช้าง กวาง) /เกาะดอกไม้ /สวนศิลป์ดอกไม้งาม / เนินผีเสื้อ / บ้านฮอบบิท / ยักษ์ใหญ่ใจดี /สวนไดโนเสาร์ / ลานกิจกรรม / สวน FOOD BANKสิ่งที่จะต้องตระหนักและคำนึงถึงมากที่สุด คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นขอความร่วมมือทุกท่านที่มาร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ดังนี้1.ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา2.เว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์4.ลงทะเบียนหรือสแกน QR code ไทยชนะ ทุกครั้ง5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า6.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น7.สังเกตอาการ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก “จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส” ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติ ทันที