วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พาณิชย์ จัดโครงการลดราคาสินค้าช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot5 Back to school #บุกทุกโรงเรียน” ว่า การจัดลดราคาในครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศในช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะถึงนี้

สำหรับสินค้าที่จะนำมาร่วมลดราคา ประกอบด้วย 6 หมวดสำคัญ ชุดนักเรียนมีสินค้าเข้าร่วม 883 รายการ ลดสูงสุด 66%, รองเท้า ถุงเท้า มีสินค้าเข้าร่วม 79 รายการ ลดสูงสุด 80%, กระเป๋า มีสินค้าเข้าร่วม 59 รายการ ลดสูงสุดลด 50%, ตำราเรียน-หนังสือ มีสินค้าเข้าร่วม รายการ 397 ลดสูงสุด 70%, เครื่องเขียน มีสินค้าเข้าร่วม 160 รายการ ลดสูงสุดลด 50%, สื่อการเรียน-การสอน มีสินค้าเข้าร่วม 27 รายการ ลดสูงสุด 70% รวมทั้งหมด 1,605 รายการ เพื่อสนองต่อความต้องการตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 80% เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.63 เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ “โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot ที่ 5 คาดว่าจะสามารถช่วยนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคนประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทตลอดโครงการ” นายจุรินทร์ กล่าว