วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่ต้องรีบกด! ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการ “คนละครึ่ง” เฟสแรก ไม่ต้องรีบกดปุ่มยืนยัน ในแอปเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์เฟส 2

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ์ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ซึ่งการลงทะเบียนเฟส 2 นี้จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 5 ล้านสิทธิ์ โดยเริ่มใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ระหว่าง 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 1 จะได้รับสิทธิ์เพิ่ม 500 บาท และขยายเวลาใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มี.ค. 64 โดยยืนยันรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป ซึ่งปุ่มยืนยันจะปรากฏให้เห็นผ่านหน้าแอปฯ ทุกครั้ง จนกว่าจะยืนยันสิทธิ์ โดยจะไม่มีวันหมดอายุ และขอย้ำว่าผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการช้อปดีมีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน