วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ครม.แต่งตั้งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง-กรมท่าอากาศยาน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง2. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง3. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน4. นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร5. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป