วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประเมินโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน กศน.ระดับอำเภอ/ตำบล โดยมี พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กำหนดดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้ กศน.อำเภอในสังกัดทั้ง 26 แห่ง และ กศน.ตำบลทั้ง 199 ตำบล ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ทำงาน ให้เป็นสถานที่สภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ Good Place และยังเป็นแหล่งธนาคารอาหาร Food Bank สำหรับชุมชนในพื้นที่ และได้กำหนดการประเมินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งวันนี้ เป็นการลงพื้นที่อำเภอซำสูง อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง ดังนี้
-เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเมิน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง โดยมี ผอ.กศน.อำเภอซำสูง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ และร่วมตอบข้อซักถามของคระกรรมการ
-เวลา 13.00 – 14.30 น. ประเมินห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอน้ำพอง โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร กศน.อำเภอ และกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
-เวลา 14.30 – 16.00 น. ประเมิน กศน.อำเภอเขาสวนกวาง โดยมี ผอ.กศน.อำเภอเขาสวนกวาง พร้อมทีมงาน กศน.อำเภอ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานฯ
ซึ่งคณะกรรมการได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่