วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ภูเวียง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ “ขอนแก่น จีโอปาร์ค”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปผ้าบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ เพื่อเป็นการเตรียมผลิตภัณฑ์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ขอนแก่นจีโอปาร์ค”

ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอภูเวียง ได้ให้คำแนะนำในการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดความต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว ที่จะเข้าไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ขอนแก่น จีโอปาร์ค” ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มสามารถจำหน่ายสินค้าได้และมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพชวิตดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน ต่อไป