วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.หนองเรือ ร่วมให้การต้อนรับ กองราชเลขา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอหนองเรือ เข้าจำหน่ายร้านภูฟ้า

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านยางคำ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายสุพจน์ นามโคตร นายกเทศมตรีตำบลยางคำ นายชัยพร อาจมนตรี กำนันตำบลยางคำ ผู้ประกอบการ OTOP และพี่น้องประชาชนตำบลยางคำ ร่วมต้อนรับกองราชเลขา ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เข้าจำหน่ายร้านภูฟ้า ่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างเหมาบริการ นักปฏิบัติทฤษฏีใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจักสานกระติบข้าวสตรีบ้านยางคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางคำ และผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่ใกล้เคียง จำหน่ายสินค้า ได้ยอด 18,370 บาท