วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือ และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”โดยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และน.ส.ปุญญาดา วิสิลา นว.พช. เข้าร่วมประชุม