ปตท.สผ. รับรางวัลชนะเลิศ 3G Best Social Empowerment Award

16 มิ.ย. 2020
510

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 3G Best Social Empowerment Award จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้สมบูรณ์ต่อเนื่องและสร้างคุณค่าให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ในงานประกาศรางวัล Global Good Governance (3G) Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
การประกวดรางวัล 3G Awards จัดขึ้นโดย Cambridge IF Analytica, London, England บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศอังกฤษ โดยมีการพิจารณามอบรางวัลกว่า 103 ประเภท ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน