วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

คนละครึ่งเฟส 2 คลังเตรียมเพิ่มปุ่มในแอปฯ เป๋าตัง ให้คนใช้สิทธิเดิมกดรับเงิน 500 บาท ใช้ต่อถึงปีหน้า

คนละครึ่งเฟส 2 คลังเตรียมเพิ่มปุ่มในแอปฯ เป๋าตัง ให้คนใช้สิทธิเดิมกดรับเงิน 500 บาท ใช้ต่อถึงปีหน้านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้ในโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ให้กับผู้ใช้สิทธิ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเดิม 10 ล้านคน จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 64 เมื่อรวมกับเงินตามสิทธิเดิมที่ได้ 3,000 บาท จะเท่ากับมีวงเงินรวม 3,500 บาท ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64ส่วนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64สำหรับคนละครึ่งเฟส 2 นั้น จะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้ผู้ที่มีสิทธิเดิมในกลุ่มแรกได้ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ต่อ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ชิงสิทธิเดิมผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 06:00-23:00 น.