วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

12วัน40 ล้าน ! งาน “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2563

เมื่อวันนี้ 10 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน OTOP “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” งานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอภูเวียง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงบนเวที การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด กว่า 274 บูท กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และ OTOP นวัตวิถี
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ อดีตพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมให้กำลังใจ และอุดหนุนสินค้าภายในงานด้วย
ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันยังคงมีผู้สนใจเดินชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเคย ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้มากถึง 3,636,970 บาท รวมสิบสองวันมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 40,419,919 บาท นับว่าการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน