วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น จัดกิจกรรมค้นหากลุ่มแกนนำและสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าขาวม้า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่สอง ของการจัดกิจกรรมการค้นหากลุ่มแกนนำและการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
ในภาคเช้า นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การจัดทำแผน และการบูรณาแผนพัฒนาเครือข่าย
ภาคบ่าย เป็นการให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการจัดกิจกรรม