วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

11 วันทะลุ 36 ล้าน ! งาน “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 63

เมื่อวันนี้ 9 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน OTOP “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” งานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงบนเวทีชุดโปงลางอีสานของกลุ่มโซนอำเภอที่ 4 การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด กว่า 274 บูท กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และ OTOP นวัตวิถี
ก้าวสู่วันที่สิบเอ็ดของการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันยังคงมีผู้สนใจเดินชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้มากถึง 3,207,990 บาท รวมสิบเอ็ดวันมียอดจำหน่ายสะสมทะลุ 36,782,949 บาท
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.บ้านทองสมสมัย 135,000 บาท
2.ร้านแม่บับ 93,600 บาท
3.ดรุณีอาหารทะเล 83,000 บาท
4.น่านประดับเงิน 82,500 บาท
5.อัญชลีไหมไทย 54,600 บา