วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 64 “ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 “ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 “ เด็กไทยวิถีใหม่  รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”