วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานชมรม นายกสมาคม สโมสร พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีต่อประเทศชาติ และชาวจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้สร้างเกียรติคุณความดี และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ทั้งด้านการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำคนแรกที่เข้าใจสภาพปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนาของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะเดียวกัน ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้หลักวิชาการสมัยใหม่จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบูรณาการ ใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพจนเป็นรากฐานในปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ได้ร่างขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันนี้