วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

ผู้ตรวจฯพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการจัดงาน OTOP “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณเวทีกลางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP/นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน OTOP “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 และให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมจำหน่ายภายในงาน ซึ่งวันนี้ เป็นวันที่สิบของการจัดงาน
โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงโชว์ร้องเพลงของผู้ชนะการประกวด OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง และการจำหน่ายสินค้า OTOP
บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันยังคงคึกคักมีผู้สนใจเดินชม และเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้ มากถึง 3,201,450 บาท รวมสิบวันมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 33,574,959 บาท
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1. บ้านทองสมสมัย 197,000 บาท
2. เจ๊ภิรมย์อาหารทะเล 104,000 บาท
3. น่านประดับเงิน 97,000 บาท
4. ดรุณีอาหารทะเล 78,000 บาท
5. แม่ทรแพรวา 54,000 บาท