วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

TOSHIBA RUN ส่งมอบเงินวิ่งการกุศล 1.5 ล้านบาท ให้ รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันวิ่งการกุศล “TOSHIBA RUN วิ่งขนอม-สิชล คนเมืองคอน” สนามที่ 5 จำนวน 1,500,000 บาท มอบแก่โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ  เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราช (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติรับมอบ

โตชิบา ไทยแลนด์ ได้มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้วทั้งสิ้น 5 โรงพยาบาลใน 5 จังหวัด มูลค่ารวม 4,400,000 บาท เริ่มที่ จ.จันทบุรี มอบให้ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 700,000 บาท, จ.อุบลราชธานี มอบให้ โรงพยาบาลมะเร็ง จำนวน 500,000 บาท จ.ราชบุรี มอบให้ โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 700,000 บาท จ.เชียงราย มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ จำนวน 1,000,000 บาท และล่าสุดสนามที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช มอบให้ โรงพยาบาลมหาราช จำนวน  1,500,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์สำหรับรักษาโรค ตอบรับวัตถุประสงค์การจัดงานด้วยปรัชญา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ฉลอง 51 ปีแห่งความสำเร็จ