วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

กกต.ถอนชื่ออีก 19 ผู้สมัคร ส.อบจ. ถือหุ้นสื่อ-ต้องคำพิพากษา-ไม่ไปเลือกตั้ง 24 มี.ค.

กกต.ถอนชื่ออีก 19 ราย ผู้สมัคร ส.อบจ. หลายจังหวัด ทั้งถือครองหุ้นสื่อ-ต้องคำพิพากษาคดีการพนัน-ไม่ได้ถือสัญชาติไทย-ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. โดยมีคำสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพิ่มเติมอีก 19 ราย โดยพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ได้แก่

1.นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้วแม้ ‘สื่อโคราช’ ที่มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 3.นายสมภพ จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 เนื่องจากเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาล จ.บุรีรัมย์ ฐานนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินอัตรากำหนดมาวิ่งบนถนนหลวง 5. นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลาง จ.ปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโล) 6. นายสะอาด ฉ่ำชะเอม ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันฐานเป็นเป็นเจ้ามือ 7. นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัคร ส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ส่วนลำดับที่ 8-19 ถูก กกต.ตรวจสอบพบว่า ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ส่งผลให้ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3 น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ อ.เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์ น.ส. อชิรญา คุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 น.ส.ลำใย คล่องแคล้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1 น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1 นายประกิจ ชาชำนาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ เขต 3 นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง เขต 1 นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 นายมานิต วัชรานนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ