วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

คลิป!!ชมงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ชุมชนบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ปี 2019(02)

ชุมชนบ้านท่าแร่ที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย และเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี สัมผัสกลิ่นอายบ้านเรือนเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่ตกแต่งด้วยลวดลายเก๋งจีนและลายองุ่น ซึ่งคนที่นี่ร่วมใจอนุรักษ์ไว้อย่างน่าชื่นชม ชมอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่ – หนองแสง มีความสำคัญยิ่งต่อชาวคาทอลิก 4 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ มีรูปทรงสวยงามคล้ายรูปเรือ