วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลขอนแก่นขอบคุณเจ้าภาพ 210 โรงทานในงานบุญคูนเมือง 2563

เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมีโรงทานจำนวนทั้งสิ้น 210 โรงทาน

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้มีจิตศรัทธา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป