วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพิมานการ์เด้นบูทิค โฮเตล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดขอนแก่น แก่กลุ่ม OTOP เป้าหมาย จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
โอกาสนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถสร้างเป็นนวัตกรรม และเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าประกวดและเผยแพร่การดำเนินงานในระดับกรมฯ ต่อไป
ซึ่งการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการฯในครั้งนี้ ดำเนินการโดยทีมนักออกแบบผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563