วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สินค้า OTOP “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2563 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เก้าของการจัดงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด กว่า 274 บูท กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และ OTOP นวัตวิถี กิจกรรมชม ชิม ช้อป นาทีทอง นาทีถูก สินค้านำมาลดราคาเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า และชมการแสดงบนเวทีตลอดทั้ง 12 วัน 12 คืน
บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเดินชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้ มากถึง 3,102,130 บาท รวมเก้าวันมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 30,373,509 บาท