วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

การเดินแฟชั่นโชว์ “ครอบครัวไหม” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการเดินแฟชั่นโชว์ “ครอบครัวไหม” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน
โอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมภริยา ได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์กิติมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด
กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงในชุดต่าง ๆ การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ แขกผู้มีเกียรติ นางงานไหมขอนแก่น ประจำปี 2559 – 2562 และนางแบบ – นายแบบ คลับโมเดลขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ศรีโสภา ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ “ครอบครัวไหม” โดยการสวมใส่ชุดผ้าไหมมัดหมี่ ด้วยความสง่างาม โดยมีนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรสตรี ร่วมชมและให้กำลังใจในการเดินแฟชั่นโชว์ภายในงาน