วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ส.อ.ท.เตรียมชงลดส่งเงินประกันสังคม เหลือ 1 % นานอีก 3 เดือน

08 ธ.ค. 2020
1173

นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีแรงงาน เพื่อเสนอแนวทางการพิจารณาลดหย่อนการออกเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 1% เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยหากเป็นไปได้ ขอให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.64  เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน และทำให้กระตุ้นการใช้จ่าย

ทั้งนี้ มองว่า ทิศทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่มาก นายจ้างหลายส่วน ยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ รัฐบาลเองก็ต้องการรักษาระดับการจ้างงานเอาไว้ จึงเห็นควรที่จะให้พิจารณาประเด็นดังกล่าว

เดิมก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้าง ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อ พ.ย. ที่ผ่านมา 

ปัจจุบันพบว่าในระบบประกันสังคม มีผู้ตกงาน 7.9 แสนคน แนวโน้มยังมีโอกาสสูงไปสู่ระดับ 2.5 ล้านคนได้ในอนาคต เนื่องจากผู้ที่หยุดงานชั่วคราวในเวลานี้ อาจกลายเป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีงานทำ รัฐบาลควรหามาตรการในการช่วยเหลือ เพราะหากนายจ้างไม่สามารถอยู่รอดได้ สุดท้ายก็ไม่สามารถจ้างงานได้อยู่ดี

ด้านนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า สภาองค์การนายจ้างฯ ได้เสนอกระทรวงแรงงาน ขอให้พิจารณาต่ออายุมาตรการลดลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตนที่ได้สิ้นสุดเดือน พ.ย.ต่อไปอีก 6 เดือน ซึ่งหากเริ่ม 1 ม.ค. ก็จะไปสิ้นสุด มิ.ย. 64 หรือ จะลดหย่อนมากกว่านี้ได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี